Zgodnie z nowymi ustaleniami sprzedający kredyty będą musieli podawać klientom szczegółowe informacje na temat interesującego go produktu finansowego. Chodzi między innymi o całkowitą kwotę kredytu, koszt, okres obowiązywania umowy, wysokość rat, ich liczbę czy rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Nowe przepisy regulują też działalność pośredników oraz rynek reklam tych kredytów. Pośrednicy będą mogli prowadzić działalność po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także po wpisie do rejestru pośredników. Informacje zawarte w reklamie muszą być czytelne i zrozumiałe. Muszą też odzwierciedlać rzeczywiste koszty kredytu.

Ustawodawca dał klientom banków 14 dni na rezygnację z umowy kredytowej. Regulacja pozwoli także na wcześniejszą spłatę kredytu po trzech latach, bez dodatkowych opłat. Obecnie kwestie te są regulowane indywidualnie, między instytucjami finansowymi a ich klientami. Klienci będą mogli dowiedzieć się jaką prowizję od banku dostaje ich pośrednik.


biznes.onet.pl