Projekt nowelizacji zakłada likwidację limitów przyjmowania wniosków na dopłaty do finansowania zakupu mieszkania. Obecnie w sytuacji gdy łączna kwota z przyjętych wniosków na wypłaty w danym roku kalendarzowym osiągnie 95 proc. przeznaczonych na ten rok środków, przyjmowanie kolejnych wniosków jest wstrzymywane. Podobnie sprawa dotyczy wniosków na wypłaty świadczeń z programu na rok następujący po roku złożenia wniosku – limit wtedy obowiązuje do 50 proc. przeznaczonych środków. Fakt wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie jest publikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej – od następnego dnia banki nie mogą już przyjmować wniosków o kredyt z dopłatą z programu „Mieszkanie dla młodych”.

Stosowany mechanizm limitów sprawiał, że przyjmowanie wniosków było wstrzymywane już w okolicy I kw. roku. W 2017 r. rozpatrywanie wniosków wstrzymano już po miesiącu - 1 lutego 2017 r.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi planowane jest na 1 sierpnia 2017 r., co uwolni przyjmowanie kolejnych wniosków najpóźniej 16 sierpnia br. Akt prawny ma znieść zasadę 95-proc. limitu na dany rok. Według MIB jego stosowanie powoduje niewykorzystywanie limitu w całości. - Przyczyną niepełnego wykorzystania limitu są indywidualne decyzje części wnioskodawców, którzy np. wycofali złożone wnioski lub nie zdecydowali się na zawarcie umowy kredytu – pisze MIB. Nowelizacja przewiduje ogłaszanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, kiedy kwota wynikająca ze złożonych wniosków dla 2017 i 2018 r. osiągnie poziom 100 proc. limitu.

 

 

Bankier.pl