Czego jeszcze możemy się spodziewać? Obecnie powstaje projekt, który wprowadzałby pewne zmiany na rynku hipotecznym. Przede wszystkim powstałby ustawowy zakaz zaciągania zobowiązań finansowych w walucie innej, niż otrzymujemy wynagrodzenie. Banki musiałyby również proponować swoim klientom kredyty bez konieczności wykupowania dodatkowych produktów bankowych.