Bankier.pl sprawdził 16 banków i przedstawił następujące wyniki. Tylko jeden bank nie stosuje obecnie żadnych opłat za szybszą spłatę kredutu - jest to Credit Agricole Bank Polska. Pozostałe banki pobierają prowizję od wcześniejszej spłaty. Najczęściej tzw. opłata rekompensacyjna obowiązuje przez określony czas tj. 3-5 lat trwania umowy. Prowizja przeważnie wynosi 2-3 %. W przypadku dwóch banków (Bank Pekao i PKO Bank Polski) opłata za szybszą spłatę obowiązuje przez cały okres trwania umowy.