Jest to rekompensata za straty, które kredybiorca poniósł  z powodu źle skonstruowanej walutowej umowy kredytowej.  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił wcześniej tę umowę za niewłaściwe zapisy. Mimo to umowa kredytowa, którą podpisał frankowicz z bankiem zawierała klauzule abuzywne. Wyrok sądu nie jest prawomocny.