Zadaniem nowej ustawy była ochrona polskich nieruchomości gruntowych przed niekontrolowanym wykupowaniem przez zagranicznych inwestorów. Tymczasem uderzyła ona nie w obcokrajowców, lecz właścicieli tych gruntów. Zmniejszyła się nie tylko liczba osób zainteresowanych odkupieniem ich terenów rolnych. Banki zaczęły ograniczać wysokość hipotek, ustanawianych na działkach rolnych. To duży cios dla właścicieli tych ziem.