BIG przypomina, że długi oczywiście mogą się przedawniać. Gdy dojdzie do przedawnienia, osoba zadłużona zostanie zwolniona z obowiązku zwrotu swojego długu. Niemniej jednak nie powinna uważać, że temat automatycznie został zamknięty. Przedawnienie zapisze się nagatywnie w naszej historii kredytowej. Zła historia w BIK może być poważną przeszkodą, do zaciągania pożyczek lub dokonywania zakupów na raty w przyszłości.