Biuro Informacji Kredytowej opublikowało dane statystyczne przeciętnego, młodego kredytobiorcy. Wynika z niego, że po pożyczkę w banku ruszyło nieco ponad 522 tysiące młodych kredytobiorców. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) ma tu na myśli osoby w wieku od 18 do 24 lat. W sumie wynika z tego, że kredyt bankowy posiada prawie 14,5 procent młodych osób. Łączna suma, na jaką zostały zaciągnięte drobne pożyczki i większe kwotowo kredyty, oscyluje wokół kwoty 6 milionów złotych. Średnie zadłużenie przeciętnego, młodego Polaka, który zdecydował się na zaciągnięcie pożyczki w banku, wynosi 11630,00 złotych.

Wprawdzie z powyższych danych wynika, że  odsetek młodych kredytobiorców nie jest duży, jednak wielu ekspertów rynku finansowego wskazuje na ożywienie tej grupy kredytobiorców. BIK prezentuje natomiast dane, z których wynika, że zaledwie 6 procent studentów zdecydowało się zaciągnąć kredyt studencki. Jeszcze mniej, bo zaledwie 5 procent młodych osób w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat, wzięło z banku kredyt konsumpcyjny.

Niemniej jednak analitycy rynku finansowego wskazują na fakt, że dane BIK mogą być zniekształcone. Wszystko przez fakt, że często młode osoby, zamiast samodzielnie zaciągnąć kredyt bankowy, proszą o to rodzinę. Wynika to z prostej przyczyny – młode osoby, które do tej pory nie miały styczności z instytucjami finansowymi, nie posiadają żadnej historii kredytowej, na podstawie której bank mógłby przyznać im kredyt. W takiej sytuacji młodzi kredytobiorcy otrzymają od banku albo bardzo niską pożyczkę, albo wręcz nie otrzymają jej wcale. Powodem odmowy banku może być również brak stałego miejsca zatrudnienia przez młode osoby. W takiej sytuacji bank również może wydać decyzję odmowną.

Ratunkiem w takiej sytuacji często jest rodzina, która zaciąga kredyt w banku na potrzeby młodego członka rodziny. Ich sytuacja finansowa jest bowiem o wiele bardziej stabilna, często posiadają także pozytywną historię kredytową, dzięki czemu bank nie tylko udzieli im pożyczki, ale wręcz może udzielić jej w znacznie wyższej kwocie, niż gdyby miała ją dostać osoba młoda.

Niezależnie od tego, czy kredyt bankowy zostanie zaciągnięty przez młodego Polaka, czy też jego rodzinę, przeznaczenie pożyczki jest zazwyczaj takie samo. Młode osoby potrzebują najczęściej dodatkowego zastrzyku gotówki, aby móc opłacić swoje studia, czynsz za mieszkanie a także aby mieć środki finansowe na codzienne wydatki, takie jak jedzenie, podręczniki, czy koszty przemieszczania się komunikacją miejską. Znacznie rzadziej osoby młode decydują się na zaciągnięcie pożyczki na mniej podstawowe cele, takie jak na przykład wakacje czy hobby. Pieniądze uzyskane w ramach pożyczki znacznie częściej wykorzystywane są na sfinansowanie bieżących potrzeb.

BIK przeprowadził również badanie, gdzie młodzi Polacy zaciągnęliby pożyczkę. Z danych tych wynika, że około 70 procent z nich wybrałoby się do tradycyjnego banku. Pozostałe 30 procent podjęło by się próby uzyskania pożyczki w parabankach oraz SKOK-ach.

Analitycy rynku zwracają uwagę, że wprawdzie odsetek kredytobiorców wśród młodych Polaków jest dość niski, to jednak dostrzegalne jest ożywienie. Coraz częściej młodzi Polacy interesują się produktami bankowymi. W pożyczce dostrzegają bowiem potencjał. Zdobyte w ramach kredytu środki finansowe mogą wykorzystać nie tylko na sfinansowanie bieżących potrzeb, ale również na inne cele, jak na przykład rozwój własnego biznesu czy inwestycję w płatny kurs, który zwiększy ich umiejętności i w przyszłości wyróżni na rynku pracy ich kandydaturę.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN