Dzień Wolności Podatkowej to data obrazująca jaką część roku musimy pracować, aby dochód  pokrył  zobowiązania podatkowe względem państwa. Do obliczeń bierze się dochody uzyskane od 1 stycznia. Statystyczny podatnik pracuje ponad pół roku aby opłacić wszystkie podatki. Według wstępnych wyliczeń po raz pierwszy dzień ten wypadnie w maju. Najpóźniej wypadł on 7 lipca 2011 roku.