Projekt ma na celu ochronę ziemi rolnej. 1 maja 2016 roku przestaje obowiązywać okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców. Według projektu, ziemia rolna pozostanie w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprzedaż państwowych nieruchomości ma zostać wstrzymana na 5 lat.