Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie co najmniej 5 letniej, mają prawo do płacenia niższych składek na ZUS. Preferencyjne składki obowiązują przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Preferencyjna składka ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 465,28 złotych. Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę,  uzyskując  w ten sposób wyższe świadczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.