Przy poprzednim otwarciu okienka OFE, wielu Polaków zdecydowało się na pozostaniu przy dwóch instytyuacjach. Większość środków przeznaczonych na ich przyszłe emerytury spływała do ZUS, zaś mniejszy procent do OFE.
Jak sytuacja będzie przedstawiać się w tym roku? Analitycy ostrzegają, że w ostatnim czasie OFE przestały być rentowne, a nawet zaczęły przynosić straty. Czy to odstraszy Polaków? Okaże się dopiero, gdy okienko zostanie zamknięte.