Rynkowa wartość nieruchomości to szacunkowa kwota, na jaką wycenia się konkretną nieruchomość. Określa ona, ile w danym dniu sprzedający mógłby otrzymać za jej sprzedaż. Cenę ustala się na podstawie porównania do innych ofert tego typu i określenia, ile sprzedający mógłby za nią maksylanie uzyskać, przy równoczesnej opłacalności dla kupującego. W przypadku sądów oraz innych organów administracyjnych, wartość rynkowa nieruchomości jest ustalana na podstawie dowodów z opinii biegłych, którzy powołani są przez rzeczoznawców majątkowych.