Po 1 lipca fiskus zuska możliwość przpeorwadzania kontroli skarbowych drogą online. W tym celu wykorzystywać będzie Jednolity Plik Kontrolny - JPK. Tym samym firmy będą musiały dostosować swoje systemy informatyczne, gdyż pojawienie się JPK obligować je będzie do generowania dedykowanego dokumentu. W dokuemncie tym będą znajdowały się dane z ksiąg podatkowych przedsiębiorców.
To duże wyzwanie dla przedsiębiorców, gdyż czasu na dostosowanie systemów pod JPK zostało niewiele.