W ostatnim czasie Komisja Europejska konsultowała się w sprawie listów zastawnych. Chodzi dokłądnie o ich ogólnoeuropejskie regulacje.Komisja Europejska, chcąc wprowadzić harmonię na rynku europejskim, zaproponowała wprowadzenie pewnych zmian. Wśród nich znalazły się warunki odnośnie listów zastawnych. Dla Polski większe ujednolicenie może być bardzo korzystne. Stworzenie lepszych warunków do inwestowania w listy zastawne w Unii Europejskiej może bowiem przyczynić się do niższych kosztów finansowania. Spodziewany jest też większy popyt na listy zastawne.