Która dzielnica zwyciężyła? Okazuje się, że najchętniej wybieraną dzielnicą jest Śródmieście.  Dzielnica ta położona jest w lewobrzeżnej części miasta. Jej granice zostały ustalone w 1960 roku. Według danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na 2015 rok, Śródmieście ma powierzchnię około 15,57 km. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 129 091 osób.