Opłata, którą wnosi wnioskodawca wynosi 50 złotych. Mediacja może zostać przeprowadzona podczas spotkania stron, drogą mailową lub pocztową. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, Rzecznik sporządza opinię, w której zawiera ocenę prawną stanu danej sprawy. Mediacja jest tańszym i prostszym postępowaniem niż przed sądem powszechnym, do którego do tej pory  odwoływali się klienci niezadowoleni z usług banków.