Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowe? Uprawnieni są do tego podatnicy, którzy posiadają polskie obywatelstwo (lub stałe zamieszkanie na terenie Polski). Równoczęsnie podatnicy tacy nie mogą posiadać jednocześnie innej nieruchomości, w której mogliby zamieszkać, ani umowy najmu mieszkania.Podatnik musi posiadać spółdzielcze prawo do zamieszkiwania mieszkania (oraz zameldowanie w mieszkaniu przez okres minimum 5 lat).