Na ustawę medialną składają się 3 projekty - projekt ustawy o mediach narodowych, projekt ustanawiający tzw. składkę audiowizualną a także "przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych oraz ustawę o składce audiowizualnej". Jest to projekt TVP, zgodnie z którym Polskie Radio oraz PAP mają zostać przekształcone w media narodowe. Planowany termin przekształcenia to 1 lipca 2016 roku. Nowa składka audiowizualna miałaby być pobierana od dnia 1 stycznia 2017 roku.