Podatnicy, którzy posiadają wysoką zaliczkę podatku  za grudzień a także rozliczają spis z natury,  mogą przed zapłatą zaliczki, rozliczyć podatek za cały rok. Jest to korzystne rozwiązanie dla podatników, którzy wykazali nadwyżkę kosztów nad kwotą przychodów. Zaliczki na podatek miesięczne i kwartalne, wpłaca się do 20go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty za podatek nie będzie musiał wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc.