Jeśli nieruchomość ma wady, kupujący może żądać obniżenia ceny, zwrotu części pieniędzy lub naprawy. Jeśli wada jest poważna, istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Jeśli wada  została stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru mieszkania, zakłada się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili dokonania odbioru.