Od tego  roku wprowadzono  zmianę. Jeśli podatek nie przekracza 100 złotych  za rok, należy zapłacić daninę w całości. Urzędy obliczają wysokość podatku i dostarczają właścicielom mieszkań, domów i  działek pisemną decyzję z wysokością podatku i informacją o rodzaju nieruchomości. Terminy płatności podatku od nieruchomości ustalane są urzędowo.