Resort planuje zlikwidować sądy rejonowe, których jest w Polsce najwięcej. Zmiana ta ma na celu uproszczenie struktury sądownictwa. Mają pozostać tylko dwa szczeble sądownictwa, zamiast obecnych trzech. Zadaniem sądów okręgowych będzie orzekanie jako sądów pierwszej instancji. Jeśli natomiast chodzi o sądy apelacyjne, to będą one orzekały jako sądy drugiej instancji.