W 2015 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 75 tysięcy hektarów gruntów. Był to kolejny rok, kiedy ceny działek rolnych rosły. Średnia cena gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynosiła prawie 30 tysięcy złotych za hektar.