Zmiany będą dotyczyły dopuszczalnej długości umów na czas określony. Nowelizacja wchodząca w życie 22 lutego 2016 roku wprowadza 33 miesiące jako maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony zawartej między tymi samymi stronami. Łączna ilość umów nie może przekraczać trzech.