Na początku lutego rząd przyjmie program Rodzina 500+ i skieruje go do Sejmu. Program zakłada przekazywanie  500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. Potrzebne będzie w tym przypadku oświadczenie o dochodach. Kryterium dochodu na osobę wynosi 800 zł.  Program będzie dotyczył dzieci do 18 roku życia.