iPKO dealer skierowana do przedsiębiorstw dokonujących rozliczeń w walutach obcych. Pozwala na samodzielne zawieranie transakcji wymiany walut, zarządzanie ryzykiem kursowym oraz lokowanie nadwyżek finansowych. Dzięki zmianom klienci Banku, oprócz podstawowych transakcji walutowych typu SPOT, FORWARD czy SWAP, mogą składać zlecenia typu Order (zawarcie transakcji po oczekiwanym przez klienta kursie) i typu Alert (powiadomienia SMS o osiągnięciu oczekiwanego przez klienta poziomu kursu). Platforma iPKO dealer oferuje także możliwość zawierania serii transakcji FX,  po wspólnym lub różnym kursie dla poszczególnych transakcji z serii, co jest nowością na rynku polskim.

Źródło: materiały prasowe