Artykuł 2a mówi, że wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przepis dotyczy wyłącznie przepisów prawa, a nie wątpliwości co do stanu faktycznego. Stan faktyczny powinien zostać ustalony w trakcie postępowania podatkowego. Jeśli w trakcie postępowania pojawi się więcej niż jedna korzystna dla podatnika interpretacja przepisów, podatnik  wskaże najlepsze dla siebie rozwiązanie.