Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może  odliczyć wydatków na studia, jeśli zostały one rozpoczęte przed uruchomieniem firmy. Jeśli jednak nauka odbywa się już w trakcie prowadzenia działalności, fiskus wyraża najczęściej zgodę na wpisanie czesnego w koszty. Kierunek studiów musi się pokrywać z profilem prowadzonej działalności. Dodatkowo podatnik musi wykazać  związek między kierunkiem nauki a przychodami.