Podatnik może dokonać wyboru formy opodatkowania w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku zmiany formy opodatkowania musi dokonać korekty tego zgłoszenia. Jeśli podatek będzie płacony w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku tonażowego,  zmiana będzie dotyczyła również lat następnych.