Poprawka do ustawy według PiS zakłada możliwość zakupienia oraz sprzedaży ziemi przez związki wyznaniowe oraz kościoły. Przepis ten spotkał się ze skrajnymi opiniami. Padły pytania o to, dlaczego rząd nie wyraża zgody na zakup i sprzedaż zmiemi przez inne podmioty prawne, tymczasem otwiera taką furtkę dla kościołów.
Jak wiadomo już, sejmowa komisja rolnictwa poparła tę poprawkę do projektu w sprawie obrotu ziemią.