Polska służba zdrowia nie wypadła dobrze w rankingu  szwedzkiej firmy Health Consumer Powerhouse przedstawionego w Brukseli.
Ocenie poddano stan służby zdrowia w 36 krajach w Europie. Polska zajęła jedno z ostatnich miejsc. Najlepiej wypadła Holandia. Pod uwagę brano między innymi prawa pacjentów, dostęp do informacji, lekarzy oraz skuteczność służby zdrowia.