Obecna sytuacja na rynku bitcoin powoduje, że osoby które kupiły a później sprzedały  walutę poniżej ceny zakupu mogą rozliczyć stratę podatkową.
Koszty rozliczamy  w roku jego zakupu. Jeżeli podatnik zapomni o rozliczeniu wydatku, a następnie w latach kolejnych sprzeda walutę ze stratą w stosunku do ceny nabycia, to i tak wykazać będzie musiał w rocznej deklaracji podatkowej przychód ze zbycia. Koszty uzyskania przychodów ze zbycia bitcoin są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.