W 2015 roku stawki podatku od gruntów nie mogą przekroczyć rocznie 0,90 zł od 1 m2 w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku gruntów pod jeziorami, które zostały zajęte na zbiorniki wodne lub elektrownie wodne podatek wynosi 4,58 zł za 1 hektar powierzchni. W przypadku pozostałych gruntów 0,47 zł od 1 m2. Podatek od budowli  płacimy w zależności od powierzchni budynku czy gruntu. Wysokość podatku to 2 procent wartości budowli.