Związek Firm Pożyczkowych rozpoczął   własny rejestr firm pożyczkowych. Rejestr da pewność że mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność pożyczkową ze środków własnych. Brak wpisu firmy będzie znakiem dla  konsumenta.
Rejestr jest  przede wszystkim  protestem przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej.