Ustawa  abolicyjna została ogłoszona w styczniu 2013 roku.
Osoby, które w latach od 1999 do lutego 2009 r. prowadziły działalność gospodarczą i nie płaciły  składek ZUS, miały 24 miesiące na złożenie wniosku.
Tylko około  50 procent uprawnionych skorzystała z tej możliwości.
Umorzeniu podlegają niezapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.