Ich wartość wynosi od 355 do 446 mln zł brutto. Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka trasy o długości ok. 16,4 km. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów ceny (90 proc.), terminu realizacji (5 proc.) oraz gwarancji jakości (5 proc.). Najtańsza ofertę złozyła firma Dragados. Pozostałe oferty złożyły kolejno: konsorcjum Heilit+Woerner, Strabag, konsorcjum Mirbud, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim, Astaldi oraz konsorcjum Budimex, Ferrovial Agroman. Wszyscy zadeklarowali okres realizacji trzydzieści miesięcy oraz 10 lat gwarancji.