Przyznawały je przede wszystkim wielkie firmy zatrudniające powyżej tysiąca osób – dziewięćdziesiąt procent. Z kolei w małych przedsiębiorstwach tylko w co drugim przyznawano pracownikom takie świadczenia.
Mimo, że benefity stają się coraz bardziej popularne, tylko 15% pracowników było w pełni zadowolonych z otrzymywanych świadczeń.
Najpopularniejszym benefitem oferowanym w bieżącym roku była podstawowa opieka medyczna – otrzymywał ją co drugi pracownik objęty programem świadczeń pozapłacowych. Często pracownicy otrzymywali możliwość wykorzystywania telefonu służbowego do rozmów prywatnych a także karnety na zajęcia sportowe - 43%.
Służbowy laptop użytkował co trzeci pracownik, mogąc korzystać z niego również poza pracą.