Zagraniczne firmy coraz chętniej przenoszą część swojej działalności do Europy Środkowej i Wschodniej, w tym do Polski, która staje się liderem w regionie.
Jak pokazują opracowania Związku Liderów Usług Biznesowych, w ostatnich pięciu latach w Polsce, liczba centrów usług z kapitałem zagranicznym zwiększyła się niemal dwukrotnie. Obecnie funkcjonuje już 470 takich firm, które zatrudniają 128 tys. osób. Według szacunków na koniec przyszłego roku ma ono wynosić  150-170 tys. pracowników.
Wynagrodzenia w centrach usług wahają się od prawie 5 tys. zł miesięcznie dla młodszego specjalisty do 40 tys. zł dla dyrektora generalnego.