W najbliższy poniedziałek 28 lipca rozpoczną się wypłaty depozytów klientów SKOK Wspólnota z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
18 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła SKOK Wspólnota a także wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy. W związku z tym uruchomiona została procedura, umożliwiająca klientom Kasy odzyskanie środków do równowartości 100 tys. euro.
Wypłaty będą realizowane w placówkach PKO BP od 28 lipca do 19 września 2014 roku.
Po tym terminie dokonywane będą bezpośrednio przez BFG w terminie 5 lat od dnia zawieszenia działalności Kasy.