Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację inwestycji, które mają za zadani poprawę życia mieszkańców danej gminy, między innymi: inwestycje w zakresie ochrony zdrowia czy kultury fizycznej i turystyki. Ponadto środki te mogą zostać przeznaczone na eliminację skutków klęsk żywiołowych.
Inwestorzy mogą więc starać się o pozyskanie środków finansowych z tego funduszu.