Hale położone są na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, bezpośrednio przy autostradzie A3. Cena wywoławcza 23 mln zł

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego daje szerokie możliwości lokalizacji inwestycji o charakterze produkcyjnym, magazynowym, logistycznym i in.
Nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co niesie za sobą liczne ulgi i zwolnienia podatkowe, m. in. zwolnienia z podatku dochodowego CIT do 65% poniesionych nakładów oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Henryk Wiewiórski   WGN Szczecin