Mieszkania na sprzedaż poza zasięgiem wielu nabywców

Obecne ceny mieszkań na sprzedaż w Polsce przyczyniły się do zmniejszenia popytu w tym sektorze. Wielu nabywców, choćby chciało kupić swoje wymarzone M., obecnie zwyczajnie nie może sobie na to pozwolić. Ceny lokali mieszkalnych na tyle poszybowały w górę, że stały się poza zasięgiem nabywców. Z zakupu zrezygnowała część inwestorów, którzy chcieli nabyć mieszkanie na sprzedaż za gotówkę. Poszukiwania przerwały również osoby, które chciały kupić M. przy wsparciu pożyczki hipotecznej, jednak straciły zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie określonej, wymaganej do nabycia nieruchomości kwoty.

Deweloperzy budują mniej, bo spadł popyt

Deweloperzy zdają sobie sprawę z problemu, z jakim mierzy się obecnie sektor mieszkaniowy. Równocześnie nie mogą oni wychodzić nabywcom naprzeciw i obniżać cen, ponieważ koszty realizacji inwestycji były (i póki co będą) wysokie. Mając to na uwadze, deweloperzy nie mogą obniżać cen mieszkań na sprzedaż. W przeciwnym wypadku nie pozyskaliby dostatecznych środków finansowych, aby zrealizować kolejne projekty.
Mniejszy popyt odbija się powoli w zmniejszonej podaży w sektorze mieszkaniowym. Deweloperzy planują mniej inwestycji, skupiając się bardziej na wyprzedaży lokali mieszkalnych w ukończonych już, oraz tych będących obecnie w realizacji projektach inwestycyjnych.

Jak finansować mieszkania na sprzedaż poza formą gotówkową?

Sposobów na finansowanie zakupu nieruchomości nie ma zbyt wiele. Osoby, które znalazły dla siebie idealne mieszkanie na sprzedaż, mogą nabyć je za gotówkę lub przy wsparciu kredytu hipotecznego. Obecnie jednak rząd wychodzi do nabywców z nową propozycją, która ma za zadanie ułatwić realizację marzenia o nabyciu lokalu mieszkalnego. Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” ma za zadanie umożliwić Polakom zakup M. Warto przyjrzeć się programowi, chociaż od razu należy zaznaczyć, że nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Niemniej stanowi on dodatkowy, alternatywny sposób na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego. Rząd ma nadzieję, że dzięki programowi popyt na mieszkania na sprzedaż ponownie zacznie wzrastać.

Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” przychodzi z pomocą

Rząd wychodzi naprzeciw osobom, które mają w planach nabycie lokalu mieszkalnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że program adresowany jest do osób, które planują zainwestować w swoje pierwsze mieszkanie na sprzedaż. Program „Pierwsze Mieszkanie” oferuje dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest „Bezpieczny Kredyt 2%”, który stanowi system  dopłat do kredytu, który zaciągnięty został na zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. Drugim rozwiązaniem jest „Konto Mieszkaniowe”, będące programem pomocy osobom oszczędzającym na zakup pierwszego M. Oba rozwiązania rząd uznaje za kompleksową formę wsparcia.

Bezpieczny Kredyt 2% lub Konto Mieszkaniowe

O wsparcie w ramach rozwiązania „Bezpieczny Kredyt 2%” będą mogły wnioskować osoby do 45. roku życia, które nigdy wcześniej nie były, ani nie są w chwili obecnej, właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu. Osoba taka nie może mieć również (i nie mogła mieć nigdy wcześniej) spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństw, jeśli jeden z małżonków jest starszy, to o wsparcie w ramach rozwiązania „Bezpieczny Kredyt 2%” może ubiegać się młodsze z małżonków, do 45 roku życia. W ramach programowego wsparcia budżet państwa przez okres 10 lat będzie dopłacał różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Kredyt hipoteczny może mieć wysokość maksymalnie 500 tysięcy złotych w przypadku jednej osoby, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem, kredyt hipoteczny może wynosić maksymalnie 600 tysięcy złotych. Nabywcy mają przy tym dowolność, czy wybierają mieszkanie na sprzedaż z rynku pierwotnego czy wtórnego.

Drugiej rozwiązanie, którym jest „Konto Mieszkaniowe”, jest specjalnym kontem oszczędnościowym, które prowadzone jest przez komercyjne banki. Konto takie będzie mogła otworzyć osoba, która – tak samo jak w przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2%” - nie była, ani nie jest w chwili obecnej, właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu. Osoba taka nie może mieć również (i nie mogła mieć nigdy wcześniej) spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z programu może natomiast skorzystać osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci. Przy dwójce dzieci lokal nie może mieć powierzchni większej, niż 50 metrów kwadratowych, przy trójce dzieci – maksymalnie 75 metrów kwadratowych, przy czwórce dzieci – maksymalnie 90 metrów kwadratowych, a przy pięciu lub większej liczbie dzieci wielkość lokalu mieszkalnego nie ma znaczenia.  Ponadto z programu „Konto Mieszkaniowe” może skorzystać także osoba, która posiada prawo do lokalu mieszkalnego, które:
- nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
- odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
- dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu,
- zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie

Osoba, która otworzy „Konto Mieszkaniowe”m, będzie mogła gromadzić na nim oszczędności przez okres od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty, których będzie co najmniej 11 rocznie, o określonej wysokości, stanowi gwarancję dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania na sprzedaż, domu lub użyć ich jako wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej.

Przyszłość sektora mieszkaniowego w Polsce

Sektor mieszkaniowy w Polsce przeżywa obecnie trudny czas. Ceny mieszkań są wysokie i nie wszystkie osoby chętnie mogą pozwolić sobie na ich nabycie. Rządowy program ma na celu wesprzeć nabywców w zdobyciu mieszkania na sprzedaż. Dzięki temu jest szansa na zwiększenie popytu na rynku pierwotnym. Na ożywienie mogą liczyć również właściciele mieszkań na sprzedaż z rynku wtórnego.

 

Magdalena Łozowicka / Redaktor Naczelna Komercja24.pl