Polski rynek mieszkań na sprzedaż

Druga połowa poprzedniego roku, a także początek bieżącego, nie zwiastowały rozbudzenia w sektorze mieszkań na sprzedaż. Zainteresowanie lokalami mieszkalnymi wyraźnie zmalało w tamtym okresie, co było widoczne zwłaszcza w przypadku dużych aglomeracji miejskich. Oczywiście nie oznacza to, że Polacy rezygnowali z zakupu M. W dalszym ciągu pojawiały się zapytania ofertowe, a transakcje były dopinane, jednak ich ilość nie była tak duża, jak choćby dwa lata wstecz. Największym zainteresowaniem nabywców cieszą się niezmiennie niewielkie lokale mieszkalne, które można względnie niedrogo kupić. Mowa tutaj o kawalerkach oraz niewielkich lokalach dwupokojowych. O ile stagnacja w segmencie mieszkaniowym jeszcze do niedawna była rzeczywiście dość mocno widoczna, o tyle teraz się zmieniła. Wpływ na to miał program Pierwsze Mieszkanie, który wszedł w życie w lipcu 2023 roku.


fot. Canva

Marzenie o własnym M. często poza zasięgiem Polaków

Nabycie własnego, przestronnego lokalu mieszkalnego? O tym marzy wielu Polaków. Z uwagi na zaostrzone warunki kredytowe, jakie banki narzucają obecnie przy kredytach hipotecznych, a także przez wzgląd na wysoką inflację i zachwianą gospodarkę w kraju, Polacy mniej chętnie poszukiwali mieszkań na sprzedaż. Lokale mieszkalne były też często zwyczajnie poza zasięgiem kupujących, którzy albo nie dysponowali odpowiednią ilością gotówki na ich zakup, albo nie posiadali zdolności kredytowej.

Program Pierwsze Mieszkanie ma ułatwić Polakom nabycie własnościowego mieszkania na sprzedaż

Nowy rządowy program Pierwsze Mieszkanie wszedł w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Osób zainteresowanych wzięciem w nim udziału nie brakuje. Czy jednak wszystko jest przygotowane? Obecnie trwają jeszcze rozmowy z bankami komercyjnymi, które planują przyłączyć się do programu. Część z nich już obsługuje potencjalnych beneficjentów.
Na program Pierwsze Mieszkanie składają się dwa odmienne filary. Pierwszym z nich jest wariant Konto Mieszkaniowe, natomiast drugim – Bezpieczny kredyt 2%. Beneficjentami programu Pierwsze Mieszkanie mogą zostać osoby, które nie ukończyły jeszcze 45. roku życia. Kolejnym wymogiem, jaki rząd stawia przed potencjalnymi beneficjentami, jest brak posiadania przez nich własnościowej nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a więc lokalu mieszkalnego, domu lub prawa do własnościowego lokalu mieszkalnego albo domu. Co więcej, potencjalny beneficjent nie tylko nie może posiadać tego rodzaju nieruchomości w czasie obecnym, ale również nie mógł posiadać ich wcześniej.


fot WGN Gorzów Wlkp.

Czym jest Konto Mieszkaniowe?

Prowadzenie Konta Mieszkaniowego ma zobowiązać beneficjenta programu do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Konto Mieszkaniowe może otworzyć każdy, kto spełnia kryteria wiekowe oraz lokalowe programu Pierwsze Mieszkanie. Co istotne, Konto Mieszkaniowe może również założyć osoba, która w jednym własnościowym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych albo przysposobionych dzieci.
Aby zakwalifikować się do programu, lokal mieszkalny takie osoby nie może przekroczyć metrażu:
- 50 metrów kwadratowych - w przypadku 2 dzieci;
- 75 metrów kwadratowych - w przypadku 3 dzieci;
- 90 metrów kwadratowych - w przypadku 4 dzieci;
- bez ograniczeń - w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.
W programie może też wziąć udział osoba, która posiada prawo do lokalu mieszkalnego, który m.in. nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania. W ramach Konta Mieszkaniowego minimalna wpłata miesięczna wynosi 500 złotych, co daje 6 tysięcy złotych rocznie, Natomiast maksymalna wpłata wynosi 2 tysiące złotych miesięcznie, co daje 24 tysiące złotych rocznie. W każdym roku beneficjent programu na 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji. Istnieje możliwość wpłacania kwot w różnej wysokości w każdym miesiącu, o ile mieszczą się one w widełkach pomiędzy 500 złotych z 2000 złotych miesięcznie.

Bezpieczny kredyt 2 procent dostępny od miesiąca

Bezpieczny kredyt 2% przeznaczony jest dla osób, które w dniu złożenia wniosku o udział w programie Pierwsze Mieszkanie nie ukończyły 45. roku życia. Obowiązuje także zasada braku posiadania lokalu mieszkalnego własnościowego. W ramach opcji Bezpieczny kredyt 2% przez okres 10 lat budżet państwa będzie dopłacał beneficjentowi programu różnicę pomiędzy stałą stopą a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Stała stopa będzie ustalona w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących. Osoba, która skorzysta z Bezpiecznego kredytu 2%, będzie mogła otrzymać w banku kredyt hipoteczny w wysokości maksymalnie do 500 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku małżeństw lub par z co najmniej jednym dzieckiem kredyt hipoteczny będzie mógł wynosić do 600 tysięcy złotych.


fot. Pixabay

Mieszkania na sprzedaż… drożeją

Obecnie ceny mieszkań na sprzedaż idą w górę. Co za tym stoi? Być może stagnacja na rynku, jaka miała miejsce w pierwszym półroczu, była ciszą przed burzą. Być może wiele osób wstrzymywało się z decyzją o zakupie nieruchomości mieszkalnej, licząc na to, że będą mogli nabyć ja przy wsparciu programu, korzystając z wariantu Bezpieczny kredyt 2%. Faktem jest, że w ostatnim czasie ceny mieszkań na sprzedaż zaczęły szybować w górę. Dzieje się tak zarówno na rynku pierwotnym, gdzie ceny podbijają deweloperzy, jak również na rynku wtórnym, gdzie wartość nieruchomości ustalają ich prywatni właściciele.

Jak będzie kształtować się sytuacja w sektorze?

Obecnie w sektorze mieszkaniowym w Polsce daje się zaobserwować zawirowania, które uniemożliwiają ocenę sytuacji na rynku. Banki komercyjne, które biorą udział w programie Pierwsze Mieszkanie, dopiero wdrożyły procedury, których muszą nauczyć się pracownicy. Nabywcy z kolei zalewają banki wnioskami. Deweloperzy i prywatni sprzedający podnoszą ceny. Jak będzie w sektorze mieszkaniowym w najbliższej przyszłości. Ciężko prognozować, dlatego na chwilę obecną pozostaje wnikliwe obserwowanie zmian, jakie zachodzić będą w sektorze. Program Pierwsze Mieszkanie to z pewnością szansa dla wielu Polaków na to, aby stać się właścicielami mieszkania na sprzedaż. Nie powinno więc dziwić tak duże zainteresowanie rządową formą wsparcia.