2576 wniosków wpłynęło w zakończonym naborze do mieszkań powstających na krakowskich Klinach. To największa liczba aplikacji wśród wszystkich inwestycji spółki PFR Nieruchomości. Zgodnie z harmonogramem, pierwsi najemcy mają wprowadzić się do mieszkań przy ul. Anny Szwed – Śniadowskiej jeszcze w tym roku.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem na osiedlu powstającym w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego mogły wnioskować o to za pośrednictwem strony internetowej www.krakow.mdr.pl . Następnie są zobowiązane, by w ciągu 60 dni dostarczyć niezbędne dokumenty, które potwierdzą deklarowane informacje np. oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego na terenie Krakowa czy oświadczenie o posiadaniu książeczki mieszkaniowej wydanej przed końcem października 1990 roku.

Na krakowskim samorządzie spoczywa obowiązek nadania punktacji każdemu ze złożonych wniosków. Punkty są przyznawane w oparciu o kryteria społeczne ustalone przez Radę Miasta Krakowa. Preferowane będą mi.in. rodziny z dziećmi, młodzi którzy nie ukończyli 35 roku życia, absolwenci wyższych uczelni, rozliczający się z podatku dochodowego w Krakowie, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz posiadacze książeczek mieszkaniowych. Liczba punktów przyznana wnioskującemu będzie zależała od stopnia w jakim spełnia przyjęte przez samorząd kryteria.

Za drugą część naboru odpowiada spółka PFR Nieruchomości S.A.. Polega ona na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej, czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG InfoMonitor i Krajowym Rejestrze Długów.

Średnia stawka czynszu oferowanych mieszkań wynosi 28,85 zł./mkw. Inwestycja przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej zostanie objęta dopłatami do czynszów  w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Jest to możliwe dzięki włączeniu się krakowskiego samorządu w proces naboru przyszłych najemców mieszkań. Szacuje się, że wysokość dopłaty dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 530 złotych miesięcznie.