Dopłaty do czynszu otrzymuje już blisko 100 rodzin zamieszkujących katowickie osiedle. Nabór do mieszkań został uruchomiony w styczniu 2021 roku. Do użytku zostało przekazanych 513 mieszkań. Osiedle zostało objęte programem dopłat do czynszu, które sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki ścisłej współpracy z katowickim samorządem. Dopłaty przyznawane są na okres 15 lat dla najemców spełniających kryteria finansowe. Najwyższe dopłaty sięgają 700 złotych, natomiast najniższe wynoszą 200 złotych miesięcznie.