Ministerstwo Rozwoju i Technologi, odpowiedzialne za projekt kieruje program do osób, które pragną nabyć pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, wtórnego lub wybudować dom.
W skrócie, wsparcie poprzez program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, będzie polegało na ufundowaniu dopłat poprzez Bank Gospodarki Krajowej. Wysokość dopłaty wynosić będzie nie więcej niż 20% kwoty kredytu (do kwoty 100 tys. zł.) Przewidziane zostało również dodatkowe wsparcie w postaci spłaty rodzinnej, w momencie narodzin dziecka. BGK dokona jednorazowej spłaty w wysokości 20 tys. w momencie narodzin drugiego dziecka oraz 60 tys. w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka.

Ustawa trafiła do Senatu 1/10/2021, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.