Projektowana inwestycja jest zlokalizowana przy ul. Krochmalnej w odległości 2,5 kilometra od centrum Lublina. Jest to teren należący niegdyś do Cukrowni Lublin. Zakład zamknięto w 2010 roku w wyniku restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce. Od 2015 roku plac pocukrowniczy stał się przedmiotem wynajmu przez ośrodki szkolenia kierowców, które wykorzystując istniejące utwardzenia asfaltowe urządziły własne place manewrowe. W grudniu 2020 roku działkę zakupiła spółka PFR Nieruchomości.

Zgodnie z założeniami przy ul. Krochmalnej powstaną trzy budynki, które pomieszczą około 390 mieszkań. Będą to bloki pięcio- i siedmiokondygnacyjne z garażami podziemnymi na 444 stanowisk. W strukturze mieszkań przewidziano zarówno kawalerki jak i M4.

Pierwotnie, spółka PFR Nieruchomości zakładała powstanie na tym obszarze 220 mieszkań, jednak pod koniec kwietnia 2021 Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę zmieniającą zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczając na tym terenie wyższą zabudowę. W związku z tym spółka dysponuje nieruchomością o znacznie korzystniejszych zapisach planistycznych, umożliwiających niemal dwukrotne zwiększenie liczby mieszkań.

W toku postępowania na wybór biura architektonicznego dla tej inwestycji wpłynęło kilkanaście ofert. Najatrakcyjniejszą pod względem parametrów jakościowych i cenowych okazała się ta złożona przez biuro Stelmach i Partnerzy. Wybrana pracownia ma zarówno walor związany z dużym doświadczeniem realizacyjnym na lubelskim rynku, jak również posiada na swoim koncie prestiżowe realizacje na terenie całego kraju. Wśród nich: jest Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, Dom Dostępny w Warszawie, Budynek Hydroterapii w Nałęczowie, Zana House w Lublinie czy Centrum Chopinowskie w Warszawie. Buro Stelmach i Partnerzy zaprojektowało także osiedle powstające w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego powstające przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Świdniku.

Spółka PFR Nieruchomości ma na swoim koncie już niemal 400 mieszkań na terenie Lubelszczyzny. Jest to zarówno osiedle w Białej Podlaskiej, które zostało przekazane najemcom trzy lata temu, a także inwestycje powstające w Świdniku i Zamościu.