Generalnym wykonawcą toruńskiej inwestycji jest firma Pekabex, która specjalizuje się w produkcji i montażu nowoczesnych prefabrykatów. Prace realizacyjne przy ul. Okólnej rozpoczęły się jesienią 2020 roku.

„W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy ambitne zadanie, zbudowania całego osiedla, składającego się z 8 budynków i 320 mieszkań w jak najszybszym możliwym czasie. Postawiliśmy sobie za cel utrzymać tempo budowy jednej kondygnacji na tydzień. Zadanie, które z początku wyglądało na niemożliwe szybko przerodziło się w realną wizję. Wszystko dzięki wykorzystaniu technologii i zalet, jakie niesie za sobą system budownictwa prefabrykowanego Pekabex” – wyjasnia Jakby Czamański, kierownik budowy, Pekabex S.A.

Elementy prefabrykowane są produkowane poza placem budowy i na miejscu montowane przez kilkuosobowe ekipy monterskie. Obecnie generalny wykonawca jest w trakcie prac wykończeniowych wewnątrz mieszkań i rozpoczyna roboty związane z zagospodarowaniem przestrzeni wspólnych na osiedlu.

„Tempo realizacji i jakość wykonania naszej toruńskiej inwestycji są najlepszym dowodem, że wykorzystanie nowoczesnej prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym niesie ze sobą wiele korzyści. Kiedy rozpoczynaliśmy tę budowę jesienią ubiegłego roku podkreślałem, że najważniejsza jest dla nas wysoki poziom wykonawstwa ponieważ jako spółka będziemy zarządzać tym osiedlem przez kilkadziesiąt lat. Wierzę w to, że przyszli najemcy 320 mieszkań przy ul. Okólnej będą usatysfakcjonowani ich jakością” – podkreśla Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości S.A.

Nabór do mieszkań ruszy już 6 września i będzie składał się z dwóch etapów. Za pierwszy odpowiada samorząd, który sprawdzi, czy złożone przez kandydatów wnioski spełniają kryteria społeczne i nada im odpowiednią punktację zgodną z zapisami uchwały Rady Miasta Torunia. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć m.in. osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, rodziny z dziećmi i rodziny dotknięte niepełnosprawnością.

Za drugi etap odpowiada PFR Nieruchomości S. A. Spółka sprawdzi zdolność czynszową wnioskujących. Oznacza to, że najemcy zostaną zweryfikowani finansowo, czyli czy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody – takie jak świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG Infomonitorze i Krajowym Rejestrze Długów.