Na początku listopada ubiegłego roku ruszył proces budowy całego osiedla. Inwestorzy za cel postawili sobie jak najkrótszy czas wybudowania kompleksu, utrzymując tempo budowy na poziomie wznoszenia jednej kondygnacji tygodniowo. Z pozoru nierealne do wykonania zadanie szybko przeistoczyło się w rzeczywistość. Na powodzenie tak szybkich prac budowlanych znaczący wpływ miały wykorzystane materiały. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma PEKABEX, która w swojej produkcji wykorzystuje nowoczesne technologie budownictwa prefabrykowanego.

Z początkiem sierpnia zakończył się etap budowy. Obecnie trwają prace wykończeniowe mieszkań, do których nabór ruszył już 6 września. Cała inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Nabór będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich, polegać będzie na sprawdzeniu przez samorząd poprawności złożonych wniosków przez kandydatów, nadając im odpowiednią punktację. Dodatkowym atutem dla osób starających się o mieszkanie będzie brak prawnego tytułu do innego lokalu mieszkalnego, rodziny z dziećmi oraz rodziny, które zostały dotknięte niepełnosprawnością.

Za kolejny etap odpowiada PFR Nieruchomości S.A, która sprawdzać będzie zdolność do opłacania czynszów przez kandydatów. Zweryfikowany zostanie łączny, miesięczny, dochód netto np. pensja wynikająca z umowy o pracę oraz dodatkowe dochody takie jak świadczenia 500+. Łączna kwota musi umożliwiać opłacenie przez kandydatów czynszu najmu mieszkania. Wnioski można składac do 30 września za pośrednictwem strony internetowej www.torun.mdr.pl.